The Ez Bret - We'Re With The Bret.

Plugga som vuxen

Posted Oct. 26, 2015, 9:05 p.m. By bret Tags: Studier

När det skall studeras så kanske någon känner att detta med studier efter gymnasiet eller efter högstadiet inte alls är så roligt och man kanske känner att detta med att plugga faktiskt är ganska bra. Det handlar om att få till något för alla andra och samtidigt också kunna göra detta för att veta om allt går bra. Ja, det handlar om att verkligen få till något för alla andra och därigenom också testa på att plugga för att veta vad det hela går ut på. Man kanske skall se till att göra detta och därigenom också få ut mycket mer av det hela vilket är det man vill med komvux i Uppsala.