The Ez Bret - We'Re With The Bret.

Specialverktyg för alla tillfällen

Posted May 21, 2014, 9:10 a.m. By bret Tags: Industri

Ibland finns det behov för att skapa ett special verktyg och då behövs en verktygsmakare som kan skräddarsy sådana verktyg för personen eller företaget i fråga. Då kommer det fram att man behöver en ingenjör som kan få fram ritningen i samband med kunden. Man sätter sig ned och resonerar och tar sedan fram en plan i CAD, ett program där man kan rita i 3D för att sedan mata in uppgifterna i en svarv som kan svarva fram materialet. Detta är mycket finurligt tycker jag då det inte finns några gränser.